Nabór wniosków o wsparcie pomostowe

 
 Nabór wniosków o wsparcie pomostowe rozpocznie się w dniu 03-06-2013 i potrwa do 07-06-2013 r.
 
Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce wsparcie finansowe Lista osób rekomendowanych do dofinansowania