Rekrutacja :

Rekrutacja do projektu Nowe umiejętności Nowe możliwości będzie prowadzona w trybie ciągłym przez cały okres realizacji projektu. aż do uzyskania:


160 pracowników w tym 11 Kobiet i 149 Mężczyzn będących pracownikami minimum 50 przedsiębiorców

 

W zakresie
Kurs instruktor doskonalenia techniki jazdy kat. B dla osób 80
Kurs instruktor doskonalenia instruktor techniki jazdy kat. C dla osób 40,
Kurs instruktor doskonalenia techniki jazdy kat. D dla osób 20
Kurs instruktor doskonalenia techniki jazdy kat. A dla osób 20

 

Dokumenty rekrutacyjne :

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy firma
  3. Formularz zgłoszeniowy pracownik
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  5. Instrukcja wypełniania