kursy

Kurs instruktora  techniki jazdy podstawowy kat B kod zawodu 516501

 Dla 80 Uczestników Projektu  w tym 11 Kobiet, 69 Mężczyzn   8grup 

Szkolenie obejmuje 88 godzin w tym 60 godzin teorii i 28 godzin praktyki

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia :dydaktyka dorosłych, doskonalenie techniki jazdy, kształtowanie umiejętności metodycznych Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem uprawnień instruktora techniki jazdy

 

Kurs instruktora techniki jazdy podstawowy kat C kod zawodu 516501

 Dla 40 Uczestników Projektu  w tym 0 Kobiet, 40 Mężczyzn  4 grupy 

Szkolenie obejmuje 88 godzin w tym 60 godzin teorii i 28 godzin praktyki

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia :dydaktyka dorosłych, doskonalenie techniki jazdy, kształtowanie umiejętności metodycznych Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem uprawnień instruktora techniki jazdy

 

Kurs instruktora techniki jazdy podstawowy kat D kod zawodu 516501

Dla 20 Uczestników Projektu w tym 0 Kobiet, 20 Mężczyzn  

Szkolenie obejmuje 88 godzin w tym 60 godzin teorii i 28 godzin praktyki

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia :dydaktyka dorosłych, doskonalenie techniki jazdy, kształtowanie umiejętności metodycznych Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem uprawnień instruktora techniki jazdy

 

Kurs instruktora  techniki jazdy podstawowy kat A kod zawodu 516501

Dla 20 Uczestników Projektu w tym 0 Kobiet, 20 Mężczyzn  2grupy 

Szkolenie obejmuje 111 godzin w tym 60 godzin teoria i 51godzin praktyki Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia : dydaktyka dorosłych doskonalenie techniki jazdy, kształtowanie umiejętności metodycznych

 Szkolenie kończy się egzaminem  zewnętrznym i uzyskaniem uprawnień instruktora techniki jazdy