O projekcie

W związku z tym, ze w dniu 5 stycznia 2011r ogłoszona została ustawa o kierujących pojazdami wprowadza ona nowe możliwości do rozwoju przedsiębiorstw szczególnie tych które uzyskają status Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy lub którzy chcą rozwinąć oferowane usługi z zakresu kursów dla kierowców zawodowych (kwalifikacje wstępną uzupełniająca i okresową).

 

Projekt zakłada wsparcie w postaci kursów na instruktora techniki jazdy kategorii B, C, D i A

Wykwalifikowanie kadry, w kierunku uprawnień instruktora techniki jazdy pozwoli na rozwinięcie oferowanych usług i wprowadzenie nowych kursów stanowiących dodatkowy dochód firmy co zapewni konkurencyjność wobec innych partnerów rynkowych.

 

Projekt skierowany jest do 160 pracowników  (pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy) 11 Kobiet i 149 Mężczyzn będących pracownikami minimum 50 przedsiębiorców którzy prowadzą ODTJ lub działalność gospodarcza powiązaną z ODTJ (działalność w zakresie prowadzenia kursów na kwalifikację wstępną, wstępną przyspieszoną, kwalifikacja uzupełniającą kwalifikację okresową).

 

Projekt jest skierowany przedsiębiorców i ich pracowników z obszaru województwa podkarpackiego  w przypadku pracownika- pracują one na obszarze województwa podkarpackiego, w przypadku przedsiębiorców - posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego.