Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy :

Usługa szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy z zakresu prawa jazdy kategorii A, B, C i D dla 160 Uczestników Projektu pn. „Nowe umiejętności Nowe możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET VIII Regionalne Kadry Gospodarki, DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie projektu nr UDA- POKL.08.01.01-18-353/12-00.

 

Szczegóły w pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty