Informacja dot. rekrutacji

Rekrutacja do projektu Nowe umiejętności Nowe możliwości będzie prowadzona w trybie ciągłym przez cały okres realizacji projektu. aż do uzyskania:


160 pracowników w tym 11 Kobiet i 149 Mężczyzn będących pracownikami minimum 50 przedsiębiorców

 

W zakresie
Kurs instruktor doskonalenia techniki jazdy kat. B dla osób 80
Kurs instruktor doskonalenia instruktor techniki jazdy kat. C dla osób 40,
Kurs instruktor doskonalenia techniki jazdy kat. D dla osób 20
Kurs instruktor doskonalenia techniki jazdy kat. A dla osób 20