UWAGA UWAGA UWAGA

W związku z zakończeniem rekrutacji w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych w Tarnobrzegu, Krośnie i Rzeszowie informujemy Państwa, że nadal przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu w Biurze Projektu przy ul. Topolowej 7, 37-700 Przemyśl pokój nr 10.