Listy rankingowe

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu zamieszcza listy rankingowe ostateczne. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania pozostają na liście rezerwowej. W przypadku pojawienia się oszczędności finansowych oraz uzyskania zgody od Instytucji Pośredniczącej lub w przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu , który otrzymał dofinansowanie kolejne wnioski najwyżej ocenione będą rekomendowane do dofinansowania.